Urząd Gminy Ornontowice

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Gminy Ornontowice - Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Symbol wydziału: ZWBZK
Nazwa: Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Telefon: 32 33 06 267 Faks: 32 33 06 267
E-Mail: ug@ornontowice.pl
WWW: http://www.ornontowice.pl
Miejsce urzędowania: Urząd Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 A
Godziny urzędowania: pn., wt., czw. 07.00-15.00, śr. 07.00-17.00, pt. 7.00-13.00
WWW: http://www.ornontowice.pl
Skrytka ePUAP: /gwornontowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 09' 26.27"N, 18° 46' 33.05"E  


Personel wydziału
Bogdan Cieślik Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
066 Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
253 Ubezpieczenia majątkowe
2610 Magazynowanie środków trwałych i nietrwałych
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
550 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące bezpieczeństwa ludności, spraw wojskowych i obronnych
5511 Posiedzenia Komisji bezpieczeństwa i porządku
5520 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy
5522 Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku
5530 Prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego
5532 Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie
5533 Planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności
5534 Organizacja łączności alarmowej
5535 Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych
5540 Programowanie i analizowanie działalności straży pożarnej
5541 Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej
5542 Szkolenie funkcjonariuszy straży pożarnej
5543 Wyposażenie w sprzęt służb przeciwpożarowych
5544 Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia
5545 Akcje przeciwpowodziowe
5550 Plany obrony cywilnej
5551 Opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej
5552 Organizacja formacji obronnych
5553 Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej
5554 Organizacja ewakuacji ludności
5555 Zaopatrzenie ludności i zakładów pracy w sprzęt obronny
5556 Baza służąca obronie cywilnej
5557 Popularyzacja obrony cywilnej oraz szkolenia w tym zakresie
5560 Planowanie w zakresie spraw obronnych
5561 Organizowanie systemu kierowania obronnością
5562 Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa
5563 Przygotowanie obiektów i dróg o znaczeniu obronnym na potrzeby obronne państwa
5565 Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie
5566 Przeznaczanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń na rzecz obronności oraz wykonywanie tych świadczeń
5567 Odszkodowania za utratę lub uszkodzenie oraz za szkody wynikłe z utrzymania przedmiotów świadczeń rzeczowych
5568 Realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS)
5573 Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij