Urząd Gminy Ornontowice

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Gminy Ornontowice - Wydział Rozwoju i Inwestycji

Symbol wydziału: WWRiI
Nazwa: Wydział Rozwoju i Inwestycji
Telefon: 32 33 06 228 Faks: 32 33 06 214
E-Mail: ug@ornontowice.pl
WWW: http://www.ornontowice.pl
Miejsce urzędowania: Urząd Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 A
Godziny urzędowania: pn., wt., czw. 07.00-15.00, śr. 07.00-17.00, pt. 7.00-13.00
WWW: http://www.ornontowice.pl
Skrytka ePUAP: /gwornontowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 09' 26.27"N, 18° 46' 33.05"E  


Personel wydziału
Beata Drobny Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Więcej ... [Więcej ...]
Dariusz Spyra Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Więcej ... [Więcej ...]
Karolina Hapeta Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Mariola Kropidło Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Waldemar Strugliński Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Justyna Wierzbińska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0124 Organizacja innych jednostek organizacyjnych niż jednostki zależne od gminy
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania
061 Strategie
0642 Sprawozdawczość statystyczna
1431 Udostępnianie informacji publicznej
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
3222 Rozliczenia
6220 Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
6341 Pozwolenia wodnoprawne
6740 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
6741 Rozbiórka obiektów budowlanych
6742 Zezwolenia na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych
6743 Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
6825 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
7000 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej
7001 Analizowanie, prognozowanie i planowanie z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7002 Przekazywanie zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7003 Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7010 Planowanie inwestycji komunalnych
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7012 Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji komunalnych
7013 Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych
7014 Ewidencja inwestycji komunalnych
7313 Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i pomocowych na rozwój gminy

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij